In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is het van belang dat Dynamiek hier ook zorgvuldig mee om gaat. Daarom is er een Privacy Policy opgesteld die op deze website wordt geplaatst. 

 

Privacy Policy Dynamiek

Aangepaste voorwaarden Sportlink i.h.k.v. de AVG