Aanmeldingsformulier

 

Op de Algemene Leden Vergadering van 21 november 2017 is de Dynamiek contributie bepaald. Deze contributie geldt vanaf 1 januari 2018. De jaarcontributie van Dynamiek zal in 4 (gelijke) termijnen worden geïncasseerd, in de maanden oktober, december, februari en april. Daarnaast wordt aan het einde van elk seizoen in juni de Nevobo-contributie (bondscontributie) en de bijdrage voor het shirtfonds geïnd. De Nevobo-contributie voor seizoen 2017 – 2018 is nog niet bekend, vandaar dat de genoemde bedragen van afgelopen seizoen zijn weergegeven ter indicatie. 

 

Categorie

Dynamiek contributie

Nevobo contributie

Bijdrage Shirtfonds

       

CMV (tm 11 jaar)

 €        77,00

 €        36,71

 €          7,50  

Jeugd (12 tm 17 jaar)

 €      100,00

 €        51,74

 €        12,50

Senioren competitie

 €      200,00

 €        60,17

 €        12,50

Senioren recreantencompetitie

 €      153,00

 €        28,84

 €               -  

Senioren geen competitie

 €      129,00

 €        12,50

 €               -  

 

 

De leeftijd op 1 oktober is bepalend voor het hele seizoen.

 

De maximale gezinscontributie is 2x het seniorenbedrag.

 

Een lidmaatschap wordt voor een heel seizoen (juli t/m juni) aangegaan. Opzeggingen moeten voor 1 juni schriftelijk worden ingediend (per mail of per post) bij de ledenadministratie. Wanneer er niet opgezegd wordt, wordt het lidmaatschap stilzwijgend voor 1 jaar verlengd.

 

Tussentijdse opzeggingen kunnen alleen wanneer een lid verhuist buiten de gemeente Hof van Twente.

 

Indien u geen incassomachtiging wilt afgeven, dan moet de Dynamiek contributie, de nevobo-contributie en de eventuele bijdrage voor het shirtfonds voor 1 oktober van het huidige seizoen gestort worden op IBAN NL84RABO0322120411 ten name van Dynamiek. Tevens moet  u een extra administratieve bijdrage betalen van € 10,00.

  

Voor vragen over contributie en het inleveren van het aanmeldingsformulier, bij voorkeur via e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of af te geven bij je trainer of Elke Schrooten (DR1) in de Sporthal.