ZAALWACHT

 1. Aanwezig om 18.45 uur; als de wedstrijden op een ander tijdstip beginnen, dan drie kwartier 
  voor aanvang van 1 e  wedstrijd.
 2. Ophalen tas met wedstrijdmap; deze ligt in de kantine onder de bar bij de koffiemachine
 3. Ophalen wedstrijdballen; deze liggen ook onder de bar.
 4. Laptop en tablets ophalen; in de wedstrijdmap zit een sleutel voor de kast in de kantine 
  naast de Aquarius koelmachine. Neem ook slot en internetkabel mee.
 5. De laptop plaatsen in de ruimte van de wedstrijdleiding; slot vastmaken aan oog onder de 
  tafel en internet aansluiten via aansluiting op de wand. Als de laptop niet of onvoldoende 
  geladen is, dan voeding ophalen uit kast in de kantine.
 6. Laptop aanzetten en DWF starten (zie handleiding DWF)
 7. Tablets aanzetten en ook DWF starten
 8. Netten ophangen volgens zaalwachtschema in de map. In overleg kan worden afgeweken; 
  beslissing ligt uiteindelijk bij de wedstrijdleiding. 
 9. Coaches en/of aanvoerders aangeven op welk veld zij spelen en aangeven waar zij het 
  wedstrijdformulier kunnen invullen (is digitaal op de laptop). Ook ondersteuning geven als 
  het niet zo goed bekend is bij de tegenstander.
 10. Scheidsrechters ontvangen en aangeven waar zij moeten fluiten.
 11. Scheidsrechter een wedstrijdbal meegeven; als de ballen niet op spanning zijn deze vooraf op 
  spanning brengen.
 12. Als Dynamiek geen gebruik wil maken van de wedstrijd live bijhouden dan het aangepaste 
  wedstrijdformulier invullen en meegeven aan scheidsrechter, anders de tablet meegeven. 
  LET OP: we hebben momenteel maar 2 tablets 
 13. Na afloop van de wedstrijd controleren of de informatie bij live bijhouden volledig is de 
  uitslag verwerkt. Bij ‘resultaat invoeren’ controleren of de scheidsrechter en de aanvoerders 
  de informatie correct verwerken en de uitslag volledig verwerkt wordt.
 14. De wedstrijdbal van de scheidsrechter in ontvangst nemen.
 15. De scheidsrechter voorzien van een consumptiebon na de wedstrijd
 16. Indien nodig tussen de wedstrijden de nethoogtes aanpassen
 17. Als alle wedstrijden gespeeld zijn de velden afbreken en alles opruimen
 18. Laptop en tablets in de kast; evt. aansluiten aan de oplader; dan wel controleren of er 
  stroom is. Is niet noodzakelijk; ikzelf controleer op de dinsdag voorafgaand aan de 
  wedstrijdvrijdag of de laptop en tablets opgeladen moeten worden,
 19. De tas met wedstrijdmap weer onder de bar.
 20. De tas met wedstrijdballen ook onder de bar.