Plezier hebben is het belangrijkste!

Dynamiek is een kleine handbalvereniging waar "Plezier" hoog in het vaandel staat. Het is niet de bedoeling om topsport te bedrijven, maar plezier gaat wel hand in hand met goed handballen. Daarom heeft Dynamiek o.a. vaste trainers en coaches met een ruime handbalervaring. Tevens heeft het bestuur in de afgelopen seizoenen de facilliteiten kunnen verbeteren: Aantrekken van die goede trainers en coaches, extra zaalruimte voor een tweede training van de jeugd, nieuwe ballen, etc. Dit alles bij elkaar maakt goed handballen mogelijk en hét doel van Dynamiek "Plezier"!

 

   

 

Leuke activiteiten!

Dat het leuk handballen is bij Dynamiek bewijst de groei van het ledenaantal. Maar ook de reacties na een wedstrijd of training of na één van de activiteiten (egeltjes maken, zeepjes maken, sinterklaasviering, beach-handbal-toernooi, zomercompetitie, etc.). Dynamiek moet het vooral hebben van "mond tot mond"-reclame". Als de reclame zo blijft,  dan is Dynamiek binnenkort geen kleine vereniging meer.

 

  

 

Leren wat een vereniging inhoud.

Leuke dingen doen binnen een vereniging kan alleen door hiervoor zelf extra inkomsten te genereren. De jeugd krijgt deze "opvoeding" mee door zelf mee te helpen. Bijvoorbeeld bij de jaarlijkse plantjesactie of bij de extra acties (bijvoorbeeld de "Spek je clubkas actie" van de C1000 Brandenbarg). Ach, eigenlijk zijn dit ook weer leuke dagjes uit met je teamgenootjes, want het bestuur zorgt altijd voor lekkere drankjes, koekjes en snoepjes om de ochtend goed door te komen.

 

  

 

Sponsorbeleid.

Natuurlijk zijn voor een vereniging sponsoren noodzakelijk om de grotere aanschaf te kunnen bekostigen. Het bestuur is hiermee actief bezig. Dit heeft de vereniging al nieuwe wedstrijdshirts voor alle jeugdteams opgeleverd, maar ook nieuwe ballen. Het sponsorbeleid van Dynamiek is gericht op het kunnen realiseren van benodigdheden. Daardoor is het voor de sponsor direct duidelijk wat zijn/haar aandeel is in de vereniging.