Gedragscode H.V. Dynamiek

 

 

“Plezier is de basis”

 

 

H.V. Dynamiek wil een gezellige en groeiende sportvereniging zijn, die midden in de

samenleving staat en waar iedereen welkom is. Met een open blik naar en respect

voor haar omgeving wil ze een club zijn voor haar leden. Sportief plezier, sportieve

prestaties en ontmoeting staan centraal!

 

Dit houdt onder meer ook in dat de focus meer op recreatief handballen ligt dan

puur op de prestaties. Plezier vormt in eerste instantie de basis en de achterliggende

gedachte is ook dat het resultaat vanzelf komt.

 

  

Kernwaarden

 

Saamhorigheid

 

Iedereen is welkom bij de vereniging. Clubgevoel en verbondenheid staan centraal.

 

Ontmoeting

 

We hebben en zijn een plaats/vereniging om elkaar te ontmoeten. Er is onderdak

voor iedereen.

 

Sportiviteit

 

Fair Play op het veld, in de zaal en op de tribune, maar ook in gedrag naar elkaar.

Respect voor elkaar en voor de omgeving.

 

Betrouwbaarheid

 

Zeg wat je doet en doe wat je zegt. We zijn open naar elkaar, geven elkaar

feedback en kunnen op elkaar bouwen.

 

Verantwoordelijkheid

 

We voelen ons verantwoordelijk voor onze vereniging, voor onze leden en voor de

omgeving waarin wij actief zijn.

 

Gewenst gedrag stimuleren en ongewenst gedrag voorkomen en aanpakken.

 

 

Voor wie geldt de gedragscode?

 

De gedragscode geldt voor iedereen bij H.V. Dynamiek. Voor de bestuursleden,

de spelers (jeugd en senioren), de trainers, coaches, de ouders/verzorgers, andere

toeschouwers, alle vrijwilligers, en een ieder die bij H.V. Dynamiek betrokken is;

 

Oftewel: Iedereen die ook maar enige band met H.V. Dynamiek heeft, houdt zich

aan bovenstaande regels!

 

Wij onderscheiden specifieke gedragscodes voor:

1.    Spelers

2.    Trainers/coaches

3.    Scheidsrechters/spelleiders

4.    Bestuurders

5.    Ouders/verzorgers

6.    Toeschouwers

 

 

1. Spelers

 

·         Beschik over een goede spelregelkennis;

·         Zorg voor plezier in het veld en buiten het veld;

·         Toon inzet tijdens de trainingen en wedstrijden;

·         Je maakt deel uit van een team en jouw afwezigheid kan dus gevolgen hebben

voor het team tijdens de training of wedstrijd. Wees daarom, indien mogelijk,

altijd aanwezig;

·         Speel met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders;

·         Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk binnen

jouw eigen mogelijkheden;

·         Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter;

·         Eventuele onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf

onsportief te zijn;

·         Spreek je medespelers gerust aan op onsportief of onplezierig gedrag;

·         Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en

wedstrijden kunt spelen.

 

2. Trainer/Coach

 

·         Leer uw spelers dat spelregels afspraken zijn die voor iedereen gelden;

·         Gun alle spelers bij benadering dezelfde speeltijd;

·         Winnen én verliezen zijn een onderdeel van het spel;

·         Ontwikkel respect voor medespelers, tegenstanders en scheidsrechter;

·         Vervul een voorbeeldfunctie in gedrag, enthousiasme en sportiviteit.


3. Scheidsrechters/spelleiders

 

·         Zorg ervoor dat je incasseringsvermogen hebt;

·         Pas de regels toe volgens de NHV richtlijnen en beoordeel ze op niveau en kwaliteit van de wedstrijd;

·         Zorg ervoor dat het plezier in het spel niet verloren gaat door veel en onnodig

         in te grijpen;

·         Geen woorden maar daden. Uw eigen gedrag dient te allen tijde sportief te

         zijn;

·         Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.

 

4. Bestuurders

 

·         Voer beleid dat open en transparant is. Houdt toezicht op een correcte en

         consequente naleving door betrokkenen;

·         Vervul een voorbeeldfunctie in gedrag, enthousiasme en sportiviteit;

·         Zorg ervoor dat ouders, trainers, sponsors, deelnemers, vrijwilligers, etc. zich

bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. fair play in sport en

         spel.

 

5. Ouders/verzorgers

 

·         Tijdens de wedstrijd is de coach de coach;

·         Beslissingen over teamindeling accepteren;

·         Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen;

·         Leer uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd;

·         Steun een kind en geef het geen negatieve kritiek als het een fout heeft

         gemaakt of een wedstrijd heeft verloren;

·         Val een beslissing van de scheidsrechter/spelleider niet af en trek nooit de

         integriteit van deze personen in twijfel;

·         Ondersteun alle pogingen om verbaal- en fysiek geweld tijdens

         sportactiviteiten te voorkomen;

·         Erken de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de

         vereniging;

·         Heeft u desondanks opmerkingen of kritiek? Praat dan niet over maar mét de

         betreffende personen.

 

6. Toeschouwers

 

·         Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grof, beledigend en/of

          andersoortig incorrect taalgebruik aan het adres van spelers, trainers, leiders,

          scheidsrechters etc.;

·         Toon enthousiasme over goed spel van zowel uw eigen team als de

          tegenstanders;

·         Toon respect voor de tegenpartij. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn;

·         Benader sporters nooit belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd;

·         Respecteer en accepteer beslissingen van coaches/scheidsrechters;

·         Wees altijd sportief. Goed voorbeeld doet goed volgen.

 

 

 

Waar gelden de regels van de gedragscode?

 

Bovenstaande regels gelden overal waar onze leden in verenigingsverband actief zijn,

dus ook bij toernooien, teamuitjes, kampactiviteiten of andere activiteiten.

 

Wat zijn sancties?

 

Eventuele sancties worden per geval bepaald door bestuur. Voorbeelden van sancties zijn een waarschuwing, uitsluiting van wedstrijden, betaling van gemaakte kosten of schorsing. In het uiterste geval is royement mogelijk.